โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ มากกว่า 400 รูป/คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗-๑๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็นฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2566 พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาฯ เขต 5 ผู้บริหารโรงเรียนและนักวิชาการศาสนา เข้าพบท่าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา