สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด


ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลด

                                                                                                                                                       

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด

 

ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓) ดาวน์โหลด