🛕เปิดรับสมัคร บวชเรียนทั่วประเทศ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 2566
🧧บวชฟรี
🧧เรียนดี
🧧มีทุนการศึกษา
🧧โรงเรียนทางรอดของสังคม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
#แผนการเรียนรู้แผนกสามัญ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ ดังนี้...
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพ
- ภาษาต่างประเทศ
- สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี ขั้นพื้นฐาน
#แผนการเรียนรู้นักธรรม ชั้นตรี, โท และ เอก มีดังนี้..
- การเรียนรู้กระทู้ธรรม, ธรรมะ, พุทธประวัติ และวินัย
สอบถามการสมัครบวชเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
☎️สมัครได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา #ใกล้บ้านคุณ
****************