ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด  พล.อ.ประวิตร'  ปิติสุข  ส่งเสริม/สนับสนุน กม.การศึกษาพระปริยัติธรรม  ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด  พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 9 รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมคณะผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน  ผู้แทนนักวิชาการศาสนา และผู้แทนครู รวม 25 รูป/คน ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เพื่อขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 และหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ พ.ร.บ.

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  ได้กราบนมัสการ แสดงมุทิตาจิต แด่พระครูปริยัติวีราภรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมรับรอง/สนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นคุณูปการ แก่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ อย่างแท้จริง โดยจะมีอานิสงส์แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มากถึง 402 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนนักเรียน 31,373 รูป รวมทั้งครูและบุคลากรอีกจำนวน 4,282 รูป/คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอีก หลาย10,000 คน ที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8กลุ่มสาระ ของ ก.ศึกษาธิการ ด้วย

อนึ่ง พล.อ.ประวิตร เป็นผู้ที่มีความยึดมั่น และมีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา มาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และมักจะไปร่วมทำบุญ สร้างกุศลตามวัดและสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ท่านได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน ให้พระพุทธศาสนา สืบทอดต่อไปได้ถึง 5,000 ปี ตามพุทธทำนาย

ที่มาข่าว : http://innews.news/