สํานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
#นายอินทพร จั่นเอี่ยม
******************
เนื่องในคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอแต่งตั้งนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
#ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 11

#สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ