สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต 5 (สศปส.เขต 5) โดย..พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาฯ และนักวิชาการศาสนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อขอขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2567
โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิรุฬปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน, เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวุฒาราม คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ต่อไป
#ข้อมูลจาก สศปส. เขต 5