วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมกองบริหารทะเบียนและวัดผล สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองบริหารทะเบียนและวัดผล และเจ้าหน้าที่ นักวิชาการศาสนา เขต 7 ณ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม